Cito Auto Serwis Lublin - citoauto.pl Części do samochodów, opony letnie i zimowe, oleje, akumulatory, mechanika, części samochodowe, warsztat samochodowy Lublin.
Agencja reklamowa Ale!Reklama Lublin
Strona Główna Oferta Cito Auto Serwis Cito Auto ul. Głęboka 31 Kontakt

Stacja Kontroli Pojazdów, badania techniczne, przeglądy rejestracyjne – Lublin

Cito Auto Serwis to także Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów (B/c,d,e LU/046/P). Zatrudniamy doświadczonych diagnostów o wysokich kwalifikacjach i wszystkich uprawnieniach jakie powinien posiadać pracownik na w/w stanowisku. W trosce o naszych klientów, o zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego, przypominamy pocztą tradycyjną, poczta elektroniczną lub SMS-em.

W ofercie Cito Auto Serwis – przeglądy rejestracyjne:

  • badania techniczne samochodów osobowych
  • badania techniczne samochodów ciężarowych o dmc do 3,5 tony
  • przeglądy pojazdów sprowadzonych z zagranicy
  • przeglądy pojazdów z instalacją gazową
  • przeglądy pojazdów przystosowanych do przewozu osób TAXI
  • przeglądy pojazdów powypadkowych
  • przeglądy pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy
  • przeglądy pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym
  • przeglądy pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy "L"
  • ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdów

Zgodnie z polskim prawem właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe i badania dodatkowe. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie z zastrzeżeniem, że okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki osobowej, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. W przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym.

Zapamiętaj, że Cito Auto Serwis to także Stacja Kontroli Pojazdów – przeglądy rejestracyjne, badania techniczne wykonasz w Cito Auto Serwis w Lublinie! Zrób przegląd w Cito Auto Serwis i wybierz jeden z wielu atrakcyjnych upominków!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!